Pohjois-Espoo

Vuosi 2017

Pohjois-Espoon asukasfoorumin valmisteluryhmän jäseninä toimivat Jani Helenius puheenjohtaja, Raimo Tiilikainen varapuheenjohtaja, Hannu Laakso sihteeri, Kari Hein varainhoitaja, Anna Kanerva, Camilla Lindy, Harri Davidsson, Helena Rytkönen, Hilkka Karimo, Marina Malmström ja Kari Vikanti.

Valmisteluryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Valmisteluryhmä piti yhden foorumitapaamisen, Vaalipaneelin, johon oli kutsuttu paikallisia kuntavaaliehdokkaita. Tapahtuma järjestettiin Kalajärven Ruskatalon auditoriossa 23.3.2017. Foorumin mainos on esitetty liitteinä sekä suomen- että ruotsinkielisissä kutsukirjeissä, jotka levitettiin kotitalouksiin alueen omakotiyhdistysten kautta. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin.

Asukasfoorumin valmisteluryhmän ylläpitämä Pohjois-Espoon asukasfoorumin Facebook -ryhmä kasvoi vuoden aikana käsittämään yli 630 pohjoisespoolaista. Sivustolla julkaistaan kaupungin, asukasyhdistysten ja muiden toimijoiden aluetta koskevia ajankohtaisia asioita ja mm. keväällä paikalliset kuntavaaliehdokkaat saivat esitellä sivuilla itsensä. Keskustelu on ollut erittäin asiallista ja koettu tarpeelliseksi.

Valmisteluryhmä suunnitteli syksyllä toista tapahtumaa, jossa aiheena olisi ollut paikallisen nuorison harrastusmahdollisuudet. Nuorisoa kuultuaan työryhmä jalkautui tutustumaan Rentolan ja Juviksen nuorisotiloihin ja niiden tarjontaan. Valmisteluryhmä totesi, että laadukasta nuorisotoimintaa on runsaasti ja että sen tiimoilta tapahtumaa ei kannata järjestää. Facebook -ryhmästä tiedotuskanavana tiedotettiin nuoriso-ohjaajille ja mm. urheiluseuroille.

Valmisteluryhmän puheenjohtaja otti vuoden päätteeksi henkilökohtaisesti yhteyttä asukasyhdistyksiin, jotta saataisiin kaikista edustajia mukaan toimintaamme.

Leave a Comment